DHYANA

Dhjana [dhyana] ("kontemplacja, medytacja") - jest pogłębieniem stanu koncentracji (dharany), poprzez zachowanie ciągłości strumienia uwagi. Można by ją porównać do stanu obserwacji, bez użycia zmysłów zewnętrznych, ukierunkowanej na doświadczanie ciała subtelnego-refleksja bezpojęciowa.